In de schilderijen, aquarellen en tekeningen van Simone Bosch speelt de relatie met de natuur, het contemplatieve en het magische een belangrijke rol.

Deze combinatie geeft haar de bewegingsvrijheid om een parallelle wereld te creĆ«ren, waarin energieĆ«n die we niet met het blote oog kunnen zien bijna tastbaar zijn. Zij toont in plaats van de zichtbare werkelijkheid eerder een wereld geĆÆnspireerd door herinneringen en existentiĆ«le vragen; wat echt is kan niet meer worden vastgesteld, het landschap wordt het grondgebied van de ziel. Er lijken essentiĆ«le vragen gesteld te worden over de mens en zijn relatie tot de -eigen- natuur. De werken bieden een stille ruimtelijkheid die resoneert met de immense ruimte in jezelf. De ruimte van bewustzijn. En oog hiervoor te hebben resulteert bij haar in een ode van verwondering voor het leven zelf.

Het landschap als grondgebied van de ziel.

Simone Bosch
Simone Bosch
Bosch