Laden Evenementen

I Think

 

I think……

Deze woorden en de bijbehorende schets stonden in het schetsboekje van Charles Darwin en waren zijn prille gedachten die aan de basis lagen van de evolutietheorie. Voor de vier deelnemende kunstenaars – Senad Alic, Elsbeth Pluimers, Nora van Klingeren en Maurice Niemel – is “I think…..” uitgangspunt voor deze groepstentoonstelling in Galerie kunstRUIM. Elk van de kunstenaars heeft daar zo zijn eigen beelden bij.

Elsbeth Pluimers is geïnspireerd door de natuur en gefascineerd door het ontstaan van de aarde. Evolutie is een constant thema in haar werk. De kijker wordt op subtiele wijze meegenomen in het besef als mens onderdeel te zijn van de ‘Big History’. De Evolutie-koepel en de ovale koepel ‘The Canticle of the birds’ bieden in de galerie ankerpunten voor de werken van de andere kunstenaars.

Onderweg zijn, bekende paden verlaten, de weg kwijt raken, vertrekken en aankomen – als waren zij takken in de stamboom van het leven – staan centraal in het kleurrijke werk van Senad Alic.

Bij Nora van Klingeren liggen flarden uit de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering (en de daarmee gepaard gaande veranderingen aan het leven op Aarde) aan de basis van het textiel werk.  Het werk “on the move” over de te verwachten stroom klimaatvluchtelingen en de te verwachten grens problematiek sluiten weer aan bij de paden en keuzes in het leven van Senad.

“I think….” is voor Maurice Niemel net zoals “Ik teken”, een manifestatie van het “je bewust zijn van iets”. En dát is het vertrekpunt bij het maken van de krachtige tekeningen van Maurice. En wat denkt de mens in zijn tekeningen? En wat denkt de bezoeker?

Allemaal “I think………..”

 

Share This Story, Choose Your Platform!