Laden Evenementen

Tijdgeest en Spookbeelden – NDSM XPO XIII 

Van 21 april tot en met 20 augustus is in NDSM Fuse de expositie Tijdgeest en Spookbeelden te zien.

In deze expositie tonen kunstenaars hun blik op de huidige tijd. Een tijd van verschuivingen en herziening van de geschreven geschiedenis, van confrontatie met ons eigen handelen en de resultaten ervan, met onze kortzichtigheid, de vernietiging van onze leefomgeving , de politieke ontwikkelingen, de dreigende oorlogen, de hongersnoden en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom. Een tijd waarin we gebombardeerd worden door een stroom van informatie en desinformatie via de moderne communicatiemiddelen. En de ontwikkelingen in de technologie met de snelle opkomst van AI, die bijdragen aan de complexe wereld van nu. Het daagt ons uit het een en ander te bevragen en met nieuwe ogen te bekijken: ons gevoel van autonomie, rationaliteit, waarheid en realiteitszin.

Onder de deelnemers is kunstRUIMer Femke Moedt

De opening is op vrijdag 21 april om 17.00 uur

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12-18 uur

NDSM FUSE is te vinden op NDSM-PLEIN 29

Entree gratis

Share This Story, Choose Your Platform!