Tussen 17 juni en 28 juli 2019 exposeert Dan Ernst zijn werk in Galerie Kijk!Kunst. Galerie Kijk!Kunst is een initiatief van kunstenaars Naqiba Bergefurt en Vincent Rijs. Ze vinden dat ongebruikte ruimtes benut en gevuld kunnen worden met kunst, omdat ruimtes voor exposities schaars en te duur zijn voor de meeste kunstenaars. In samenwerking met Albert Heijn Stadionweg is een deel van de ongebruikte etalages beschikbaar gesteld voor kunst. 

Dan Ernst is een multidisciplinair kunstenaar, een meester keramist, tekenaar en batikker. Hij is als kunstenaar in Suriname en heeft vervolgens zijn studie voorgezet in Nederland aan de Academie van Beeldende Kunst In Rotterdam en Den Bosch. Vanaf 1980 neemt hij deel aan (inter)nationale tentoonstellingen. Zijn werk bevindt zich op de grensvlak van kunst en ambacht. Dat maakt zijn werk spannend en authentiek.

In het werk van Dan Ernst staat de natuur centraal. Deze creëert hij op geheel eigen wijze en vanuit zijn eigen belevingswereld. Zijn abstracte en figuratieve beelden lopen moeiteloos in elkaar over. Zijn kleurgebruik is uitbundiger dan dat van traditionele batikbeoefenaars. Zijn keramische werken vormen zowel gebruiksvoorwerpen als kunstobjecten. En in zijn tekeningen worden traditie en eigen verbeelding met elkaar verbonden. Maar al zijn uitingsvormen ademen dezelfde fantasie en werkplezier!

Het werk van Dan Ernst is nog tot 28 juli te bewonderen!

Galerie Kijk!kunst
Stadionweg 177 Amsterdam
kijkkunst77@gmail.com
www.kijkkunst.simplesite.com

batikkunst